Knjiga Leta

Žirija v sestavi Stojan Pelko (predsednik), Domen Fras, Riko Rižnar, Vlasta Vičič in Irena Štaudohar je med finaliste za izbor Knjiga leta 2017 izbrala naslednja dela:


Boris A. Novak
VRATA NEPOVRATA: EPOS
1. knjiga Čas očetov; 2. knjiga Zemljevidi domotožja; 3. knjiga Bivališča duš

ur. Jelka Ciglenečki; oblikovanje Jurij Kocuvan, Studio 300; slike na naslovnici Metka Krašovec; založba: Goga

Vrata nepovrata je prvi slovenski ep, 2300 knjižnih strani in okrog 40.000 verzov, ki ga je pesniški klasik Boris A. Novak pisal več kot dvajset let. Po Zemljevidih domotožja in Času očetov je tretja knjiga Bivališča duš izšla v letu 2017. Ta je sinteza celote in sklepno nadaljevanje prvih dveh, z elegičnimi toni, ki prehajajo v apokaliptično videnje sveta, ki ga živimo. Vrata nepovrata nedvomno predstavljajo mojstrski unikum v moderni slovenski književnosti in pesnikov opus magnum.

Črt Poglajen
SKOZI OČI PREKARIATA: BREZ KONSENZA
Prekarno delo, delavsko organiziranje in četrta industrijska revolucija

ur. Črt Poglajen, oblikovanje: Matjaž Komel, slika na naslovnici: Irwin, samozaložba

Zbornik s 56 intervjuji odgovarja na tri temeljna vprašanja povezana s prekariatom: kot družbenega fenomena današnjega postindustrijskega časa, odnosov med prekarno zaposlenimi in sindikati in državo ter vpliva, ki ga bo imela četrta industrijska revolucija. Knjiga je strukturirana jasno in pregledno, jezik je dovolj dinamičen, da težka tema z dovolj kritične distance odraža mnenja različnih intervjuvancev. Grafična podoba knjige in njena notranja ureditev odlično korespondirata s tematiko in ji dajeta svojstven naboj. Knjiga je izšla v samozaložbi, brez javnih sredstev, z vsem sprejemljivo maloprodajno ceno 4,75 €.

Miha Blažič – N'toko 
SAMOUMEVNI SVET

ur. Rok Kogej, oblikovanje: Matic Tršar, ilustracije: Uroš Abram, založba: Mladinska knjiga Založba d.d.

Avtor kolumne in blogovske objave premišljeno nadgradi v knjižno formo, s čimer se izogne običajnosti kompilacij in preide k sodobno strukturirani esejistiki. Z izostrenimi mislimi in izpiljenim jezikom reflektira aktualni družbeni ustroj skozi izkušnjo rap glasbenika, kritičnega državljana in prekarnega delavca. Predvsem pa drznega intelektualca, ki brezkompromisno, a utemeljeno prevprašuje samoumevnost sveta in se pri tem brez zadržkov tudi jasno politično opredeli. Po likovni plati je knjiga celovit izdelek Blažičeve generacije; skladen tipografski stavek je neposreden nosilec besedila, med poglavji barviti in znakovno pestri kolaži odlično simbolizirajo svetove naših samoumevnosti.

Noah Charney
VEČNI ARHITEKT: ŽIVLJENJE IN DELO JOŽETA PLEČNIKA

Uredila Luka Novak, Valentina Smej Novak, oblikovanje: Domen Fras; založba: Totaliteta in Muzej in galerije mesta ljubljane

Ko vstopimo v knjigo Večni arhitekt, se zdi, kot da vstopamo v kakšno Plečnikovo stavbo ali kot bi se sprehajali po njegovi slavni poti, od njegove hiše na Trnovem pa vse do centra mesta. Podobe, izjemne fotografije, skice, celotna oblika knjige in seveda besedilo izpod peresa ameriškega poznavalca prinašajo sodoben pogled na življenje in delo Jožeta Plečnika. Njegovo delo je v knjigi postavljeno v širši zgodovinski kontekst, da se še bolj zavemo dejstva, da je bil eden največjih arhitektov 20. stoletja. Končno smo dobili napeto in izjemno berljivo delo, polno zanimivih podatkov o geniju, ki je najbolj na svetu ljubil samoto in svoje delo.

Tomaž Šalamun, Metka Krašovec
ŠEPETANJE

pesmi Tomaž Šalamun; risbe, izbor pesmi in spremna beseda Metka Krašovec; likovno uredil in oblikoval Pavle Učakar; Urednica Nela Malečkar; založba Mladinska knjiga Založba, d.d. Ljubljana

Ko v spremni besedi preberemo, da je slikarka pesniku napisala pismo, »preostalo pa je zapisano v Baladi za Metko Krašovec (na strani 44)«, imamo občutek, da smo tako blizu rojevanju umetnosti, kot bi nam Primičeva Julija opisala, kako jo je ugledal Prešeren – s to veliko razliko, da sta Tomaž Šalamun in Metka Krašovec naša sodobnika, a obenem tako radikalno onstran našega časa. Knjiga Šepetanja je dokument tega, kako se rojeva umetnost – ne le zato, ker subtilno prepleta poezijo njega in risbe nje, ampak tudi zato, ker je slikarkina roka izbrala pesmi in ker je pesnik znal nepozabno ubesediti njene podobe. Zato je ta knjiga kot življenje: »intenzivno in zanimivo, polno čudežnih dogodkov, včasih tudi dram«.


Dobitnico nagrade Knjiga leta bodo z glasovanjem izbrali obiskovalci sejma (glasovalne skrinjice z navodili bodo v vseh 3 preddverjih sejma, ob Pisateljskem odru, Debatni kavarni in Forumu), dobitnica nagrade pa bo razglašena na podelitvi v nedeljo, 26.11. ob 12. uri na prostoru Debatne kavarne, na 33. slovenskem knjižnem sejmu.

 

 

 

twitter

Odpiralni čas
SR, ČE: od 9. do 20. ure
PE, SO: od 9. do 22. ure
NE: od 9. do 18. ure